Sanit - Knowledge is your strenth

E-learningové kurzy

E-learning

E-learning vnímáme jako podstatnou, ale doplňkovou formu studia. Jedná se o efektivní využívání Informačních Technologií v procesu vzdělávání.

Systém vzdělávání

LMS (Learning Management System) – multilicenční systém, který řídí výuku ve firmách/ školách. Výuka může probíhat veřejně (pro všechny zaměstnance/studenty) nebo cíleně (pro určité oddělení/třídu).

LMS zajišťuje uchovávání, vyhodnocování výsledků studia, sledování nákladů na školení (administraci) apod. Jak z názvu (management) vyplývá, jedná se o systém, který se flexibilně upravuje na míru (funkcionalita) dle konkrétních požadavků a představ firem/škol.

E-kurzy

pro jednotlivce nebo koncové uživatele (studenty) LMS. E-kurz je interaktivní aplikace, zpracování konkrétního tématu obsahující vlastní výuku a kontrolní testy. Moderní formou studia je využívání e-kurzů jako součást LMS (možnost řízení, sledování a vyhodnocování studia).

V praxi se používají:

dvě roviny , ve kterých elektronické vzdělávání může probíhat:

  • Interní – e-learning jako nadstavba operačního systému ve školách, firmách apod.
  • Externí – školení na otevřeném web portálu.

Forma výuky:

  • Off-line – uživatel si spouští sám multimediální výukové kurzy, které nejsou řízeny a statisticky zaznamenávány. Jsou distribuovány jako samostatné e-kurzy např. na CD.
  • On-line – doplňuje off-line studium o statistické informace úspěšnosti uživatelů, času přístupu, kontinuity výuky apod. Tyto informace pomáhají učitelům, nadřízeným, manažerům aj. sledovat a řídit výuku.

LMS (Learning Management System):

  • interní/externí on-line výuka pro více uživatelů (studentů)