Sanit - Knowledge is your strenth

Kurzy výpočetní techniky

 • Kurzy pro veřejnost
  Tyto kurzy jsou připraveny pro jednotlivce nebo malé skupinky z řad široké veřejnosti dle daného obsahu.
 • Kurzy na míru
  Pro uzavřenou skupinu z řad firem, institucí a podniků připravujeme kurzy dle potřeby, přizpůsobíme obsah výuky, termín i délku trvání kurzu potřebám zákazníka. Místem konání těchto kurzů mohou být naše učebny, nebo mohou být realizovány i v prostorách zákazníka, na jeho výpočetní technice.
 • Rekvalifikační kurzy
  Jedná se o základní kurzy práce s výpočetní technikou, které jsou akreditované MŠMT ČR.
 • Odborné konzultace
  Konzultace je určena k řešení samostatných témat, pro intenzivní kondiční opakování práce s aplikacemi nebo pro získání průřezových znalostí, potřebných pro plnění specifických pracovních úkolů. Konzultace je určena pro 1–2 účastníky, lze ji realizovat v našich konzultačních místnostech nebo přímo u klienta.

Kancelářské programy

 • Základy práce s PC a Windows
  Kurz je určen všem začátečníkům, kteří se chtějí skamarádit s počítačem. Naučíte se počítač ovládat, pracovat s klávesnicí, myší, orientovat se v grafickém prostředí Windows. Zvládnete základní práci s adresáři, soubory, archivování svých dat a mnoho dalších dovedností.
 • Textový editor WORD
  Pro všechny, kteří se chtějí naučit efektivně pracovat s textovým procesorem Word. Kurz je rozdělen podle obsahu na dvě části WORD I (základní kurz) a WORD II. Po absolvování získá váš text profesionální charakter.
 • Tabulkový procesor EXCEL
  Pro všechny, kteří se chtějí naučit efektivně pracovat s tabulkovým procesorem Excel. Kurz je rozdělen podle obsahu na dvě části EXCEL I (základní kurz) a EXCEL II.
 • Tvorba prezentací PowerPoint
  Když potřebujete něco prezentovat, někoho přesvědčit, něco předvést máte k tomu možnost využít programu PowerPoint. Pomocí této aplikace můžete vytvořit a zobrazit řady snímků, které mohou kombinovat texty s nakreslenými objekty, tabulkami, grafy, zvuky a mnoha dalšími zvláštními efekty. My Vás naučíme tyto prezentace jednoduše připravovat a efektivně používat. Možnost využití audiovizuální techniky na sebekontrolu prezentačních schopností.
 • Databáze – Access
  Data představují soubor informací; data nesou užitečné informace, pokud jsou logicky uspořádána. K tomuto účelu slouží aplikace Access. My Vás naučíme základům práce s databázemi.

Rekvalifikační kurzy

 • Obsluha osobního počítače + Internet
  Kurz je určen všem, kteří se chtějí nebo potřebují pro svou další práci rutinně a efektivně naučit ovládat osobní počítač. Naučíte se orientovat v OS WINDOWS, používat textový editor MS WORD, tabulkový procesor MS EXCEL, základům práce s elektronickou poštou a celosvětovou sítí Internet. 

  Tento kurz je akreditován MŠMT ČR


ECDL přípravné kurzy

Máte-li zájem o získání ECDL certifikátu, což je tzv. Evropský řidičák na počítač, který je mezinárodně uznávaný, navštivte přípravné kurzy k ECDL testům.

Připravujeme ECDL intenzivní kurzy – pětidenní kurz připravující na zkoušky ze všech sedmi modulů, tj. k získání certifikátu ECDL a třídenní kurz připravující na zkoušky ke čtyřem modulům, tj. získání certifikátu ECDL Start.

Dále realizujeme kurzy k jednotlivým ECDL modulům, a to pro začátečníky i pokročilé.