Sanit - Knowledge is your strenth

Test znalostí využívání programu MS EXCEL

01 Jakou značkou začíná psaní vzorce a každá funkce:

02 Nesouvislá oblast v tabulce se označuje v MS Excelu :

03 Klávesa Shift + Tab posouvá označení buňky:

04 Nastavení orientace textu v buňce se provádí:

05 Formátovací znak '?' Při vytváření vlastního formátu čísla provede:

06 Přejmenování listu v sešitě se provádí:

07 Pojem absolutní hodnota buňky znamená:

08 Funkce pro výpočet součtu je :

09 z U

10 Typické použití "Výsečového" grafu je pro:

11 Funkce "Počet položek seznamu" v dialogovém okně Souhrny znamená:

12 Pro opravy dat v buňce slouží: