Sanit - Knowledge is your strenth

Test znalostí využívání programu MS WORD

01 Výběr textu (o jeden znak vlevo) pomocí klávesnice se provádí:

02 Pro pohyb na začátek celého dokumentu se používá kombinace kláves:

03 Znaky vlevo od kurzoru se odstraňují pomocí klávesy:

04 Jakým způsobem vrátíte chybně provedenou akci:

05 Nastavení orientace papíru na šířku se provádí:

06 Kontrola pravopisu se provádí:

07 Zarovnání textu v tabulce na desetinou čárkou se provádí:

08 Změna označení číslování odstavců se provádí:

09 Pro používání Formulářových polí platí:

10 Tisk adresních štítků z databáze adres na obálky se provádí:

11 Plovoucí Panel nástrojů vytvoříme:

12 Pro vložení neobvykle naformátovaného textu slouží:

13 Napsaný dokument je v rozsahu stránky a pár řádků, lze tento dokument jednoduše zmenšit na jednu stránku:

14 Zarovnání odstavce do bloku:

15 Jakým způsobem nejrychleji přesunete celou kapitolu dopředu v dokumentu v zobrazení Osnova: