Sanit - Knowledge is your strenth

Angličtina

Individuální kurzy

Charakteristika kurzů:

 • délka, intenzita a zaměření kurzu je dle Vašich potřeb
 • možná výuka přímo u Vás pro všechny znalostní úrovně: 
  • Beginner English
  • Intermediate English
  • Upper-Intermediate Business English
 • všeobecný, obchodní nebo specializovaný jazyk

Na základě analýzy Vašich jazykových znalostí a potřeb bude stanoven optimální plán Vaší výuky. Výuka je připravována na základě požadavků studenta a maximálně respektuje jeho individuální potřeby. Během studia je učební plán průběžně upravován s ohledem na dosavadní postup výuky, rovněž skladba učebních materiálů je doplňována aktuálními informacemi.


Firemní jazykové kurzy:

Vy si zvolíte místo, čas, frekvenci a zaměření výuky. My přímo ve Vaší společnosti provedeme jazykový audit, vyhodnotíme Vaše potřeby a doporučíme Vám optimální skladbu kurzu a vhodnou literaturu. Společně stanovíme cíle výuky. Vyučování probíhá buď přímo u klienta nebo v našich učebnách 

Charakteristika kurzů:

 • délka, intenzita a zaměření kurzu je dle Vašich potřeb
 • možná výuka přímo u Vás pro všechny znalostní úrovně: 
  • Beginner English
  • Intermediate English
  • Upper-Intermediate Business English
 • všeobecný, obchodní nebo specializovaný jazyk

Jazykové kurzy pro veřejnost:

Jazykové kurzy, které nabízíme mají různou intenzitu, různé zaměření i znalostní úroveň (Beginner English, Intermediate English, Upper-Intermediate Business English). 

Výuka probíhá v malých skupinách – naše kurzy tak umožňují důkladné probrání gramatických struktur, jejich následné procvičení, rozšíření slovní zásoby z nejrůznějších oblastí a rozvoj všech čtyř dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). 

Kurzy jsou zaměřeny převážně na systematické zopakování, procvičení a ucelení anglické gramatiky a slovní zásoby a na konverzaci a rozvoj aktivního používání jazyka (v hodinách probíhá řízená konverzace na aktuální témata). 

Výuka jazyků je zajišťována jak českými lektory, tak i rodilými mluvčími.